Resultaten

Een overzicht van recente onderzoeken uitgevoerd met behulp van de Groningen Gehoord panels.

Fietsers

Fietsen 2022

Net als eerdere jaren vroeg OIS de leden van inwonerspanel Groningen Gehoord wat zij vinden van fietsen in de gemeente. In 2022 geven respondenten gemiddeld een 7,1 voor de tevredenheid over fietsen in de gemeente. Dit cijfer bleef de afgelopen jaren stabiel. De grote meerderheid van de respondenten vindt de fiets het belangrijkste vervoermiddel in de gemeente Groningen. Verder is men positief over de bewaakte fietsenstallingen. Vooral de stallingen bij station Europapark en het Forum scoren goed.

Lees het rapport
Overzichtsfoto Julianaplein

Operatie Julianaplein

In opdracht van Groningen Bereikbaar heeft OIS een onderzoek uitgevoerd naar de evaluatie van de werkzaamheden aan het Julianaplein, die plaatsvonden van 11 februari tot 9 mei. Hoe was de informatievoorziening voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden? In welke mate heeft men hinder ervaren? Waren de omleidingsroutes duidelijk? En hoe hebben reizigers hun reisgedrag aangepast?

Lees het rapport
Logo OOG

Burgerpeiling 2021

De Burgerpeiling is een landelijk onderzoek dat is ontwikkeld door KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten). In 2021 is het onderzoek uitgevoerd met een online enquête onder de leden van het Inwonerspanel Groningen Gehoord. De respondenten deelden onder andere een 6,9 uit voor de dienstverlening van de gemeente.

Lees het rapport
Logo OOG

OOG TV

OOG (Omroep Organisatie Groningen) is de lokale omroep in de gemeente Groningen. OIS Groningen onderzocht met behulp van het Inwonerspanel Groningen Gehoord de bekendheid en waardering van OOG onder de inwoners van de gemeente Groningen. OOG TV blijkt erg bekend onder de panelleden. Ruim 97% geeft aan OOG TV te kennen. Hiervan geeft bijna de helft van de respondenten aan ook daadwerkelijk wel eens naar OOG TV te kijken.

Lees het rapport
Fietsen

Fietsen

De fiets is het belangrijkste vervoermiddel in gemeente Groningen: ruim 90% van de respondenten is het met deze stelling eens. En hoe tevreden zijn respondenten over de nieuwe, bewaakte fietsenstalling bij de Nieuwe Markt / het Forum? Dit en meer lees je in het rapport 'Fietsen'.

Lees het rapport
Stadhuis

Dienstverlening

Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de respondenten zijn of haar zaken met de gemeente het liefst digitaal wil regelen, maar als dat nodig is de gemeente ook persoonlijk wil kunnen contacteren (bellen/naar een loket gaan). Respondenten van alle leeftijden zijn bezorgd over wat de toenemende digitalisering voor ouderen betekent. Daarom is het volgens de respondenten belangrijk dat persoonlijk contact met de gemeente blijft bestaan, mocht dat nodig of gewenst zijn.

Lees het rapport
Museumbrug

Mobiliteitsvisie

De gemeente Groningen werkt aan een nieuwe mobiliteitsvisie. In de mobiliteitsvisie schetst ze een beeld van de gewenste mobiliteit in de gemeente op de lange termijn en wat nodig is om dat te bereiken. Het heeft geresulteerd in de concept-mobiliteitsvisie ‘Groningen goed op weg’. De opdrachtgever is benieuwd naar de mening van het Inwonerspanel Groningen Gehoord. De panelleden is aan de hand van stellingen gevraagd te reageren op de keuzes in de concept visie.

Lees het rapport
Scanauto

Scanauto

In samenwerking met studenten van de Rijksuniversiteit Groningen heeft OIS onderzoek gedaan naar de scanauto en betaald parkeren in het algemeen.Het grootste deel van de panelleden heeft wel van de scanauto gehoord. Daarentegen is het niet helemaal duidelijk hoe de gemeente de scanauto precies gebruikt. Zij weten bijvoorbeeld niet goed welke gegevens de scanauto precies verzamelt.

Lees het rapport
Zonnepanel

zonne-energie

In opdracht van de gemeente Groningen heeft OIS een peiling gedaan onder de leden van Inwonerspanel Groningen Gehoord over zonne-energie. Twee op de vijf respondenten hebben geen zonnepanelen, maar zouden ze wel willen hebben. Veel van deze respondenten kunnen geen zonnepanelen nemen, omdat ze er niet zelf over kunnen beslissen doordat ze bijvoorbeeld in een appartement wonen.

Lees het rapport
Kardinge

Kardinge

We onderzochten in opdracht van Sport050 het gebruik van en de voorkeuren voor Sportcentrum Kardinge en Sport- en Recreatiegebied Kardinge. De respondenten zijn over het algemeen positief over de (aanwezigheid van) voorzieningen op Kardinge. Wel geven respondenten regelmatig aan dat voorzieningen verouderd zijn en dat er nog meer nieuw aanbod bij mag komen.

Lees het rapport