Resultaten

Een overzicht van recente onderzoeken uitgevoerd met behulp van de Groningen Gehoord panels.

Fietspad

Mobiliteitshubs

De gemeente Groningen zet zich in om het aanbod van hubs (mobiliteitsknooppunten) uit te breiden op wijk- en buurtniveau met de uitrol van wijk- en buurthubs. Op deze hubs kan men eenvoudig overstappen van het ene op het andere vervoersmiddel. Dit levert tevens ruimte op op straat. Om wijkhubs zo goed mogelijk in te richten, is het belangrijk om de wensen en behoeften van inwoners goed in beeld krijgen. Om die reden is het inwonerspanel Groningen Gehoord bevraagd.

Lees het rapport
Oosterstraat.

Beheer openbare ruimte

De gemeente Groningen beheert al jaren grote delen van de openbare ruimte. Doordat de omgeving in de tussentijd sterk is veranderd, gaat de directie Stadsbeheer aan de slag met het vernieuwen van het beheer van de openbare ruimte. Uit een enquête onder de leden van het inwonerspanel en onder inwoners op straat, blijkt dat respondenten het belangrijk vinden dat de gemeente prioriteit geeft aan het opruimen van zwerfafval, het legen van afvalbakken en het vlak maken van stoepen. Daarnaast zijn inwoners zelf ook actief, 81% van de respondenten geeft aan zelf wel eens zwerfafval op te ruimen of de stoep voor huis te vegen.

Lees het rapport
Afbeelding

Fietsen 2023

Voor de achtste keer vond het jaarlijkse fietsonderzoek onder het inwonerspanel plaats. Respondenten geven gemiddeld een 7,1 voor de tevredenheid over fietsen in de gemeente Groningen. Ruim 90% vindt de fiets het belangrijkste vervoermiddel in de gemeente Groningen. Drie kwart voelt zich op de fiets veilig in het verkeer. Vier op de tien respondenten vinden de fietspaden in Groningen niet breed genoeg voor een veilig gevoel. De fietsenstalling bij station Europapark wordt het best beoordeeld, met een overall score van 8,2.

Lees het rapport
Afbeelding

Woonvormen mantelzorg

Er bestaan verschillende woonvormen die mantelzorg kunnen ondersteunen. We vroegen de panelleden of zij bekend zijn met drie van deze vormen. Bijna 60% is bekend met één of meer van de vormen. Het meest bekend zijn de kangoeroewoning en de mantelzorgwoning.

Lees het rapport
Sfeerbeeld

Jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling was op de Grote Markt een gemeenschappelijk aftelmoment. Ongeveer de helft van de ruim 5.000 respondenten gaf aan hier van op de hoogte te zijn. Slechts een klein deel was daadwerkelijk bij het aftelmoment, maar deze groep was wel zeer tevreden over de lichtshow.

Lees het rapport
Afbeelding

Voeding

De gemeente Groningen wil gezond en duurzaam voedsel een impuls geven. Om een beeld te krijgen hoe het ervoor staat en daarmee effectiever beleid te maken, heeft het project Food Trails OIS gevraagd een enquête te houden onder het inwonerspanel. Uit de resultaten blijkt onder andere dat bij het boodschappen doen respondenten meer letten op gezondheid dan op duurzaamheid.

Lees het rapport
Afbeelding

Kerkenvisie

De Vakgroep Erfgoed van de gemeente Groningen is bezig met het opstellen van een kerkenvisie. Deze visie bespreekt de toekomst van het religieus erfgoed in de gemeente Groningen. Hierin wordt onder andere onderzocht wat de wensen en behoeften zijn van de verschillende betrokkenen. Momenteel is het project in een verkennende fase. Omdat inwoners ook belangrijke belanghebbenden zijn, is een vragenlijst voorgelegd aan inwonerspanel Groningen Gehoord. De vragenlijst ging onder andere over kerkbezoek, functies van kerken en het al dan niet behouden van kerkgebouwen in de toekomst. De Vakgroep Erfgoed bundelt de uitkomsten van het onderzoek met de informatie die is opgehaald bij andere betrokken partijen (kerkeigenaren, -beheerders, erfgoedorganisaties, e.d.). Aan de hand daarvan worden aanbevelingen opgesteld voor het kerkgebouwenbeleid in de gemeente.

Lees het rapport
Afbeelding

Omnibus 2022

De Omnibusenquête is een aanvulling op de Enquête Leefbaarheid, over de leefbaarheid in de wijken van de gemeente. De Omnibusenquête bevat vragen over voorzieningen voor specifieke groepen, zoals kinderdagverblijven en voorzieningen voor ouderen. Verder zijn er vragen gesteld over de dienstverlening en informatievoorziening van de gemeente, toegankelijkheid voor mensen met een beperking, afval en energiebesparende maatregelen in de woning.

Lees het rapport
Afbeelding

Ombudsman

De meerderheid van de respondenten is nog onbekend met de ombudsman, waarbij vooral jongeren vaak niet van het bestaan van de ombudsman afweten. Dat blijkt uit het inwonerspanel onderzoek dat in opdracht van de ombudsman is uitgevoerd.

Lees het rapport
Afbeelding

Vrijwilligerswerk, Tevredenheid en WIJ

Relatief meer leden van het inwonerspanel Groningen Gehoord zijn tevreden met het dagelijks leven: 75% van de respondenten geeft aan (zeer) tevreden te zijn. Een jaar eerder was dit nog 65%. Dat blijkt uit onderzoek over vrijwilligerswerk, tevredenheid met het dagelijks leven en WIJ Groningen dat de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd.

Lees het rapport