Resultaten

Een overzicht van recente onderzoeken uitgevoerd met behulp van de Groningen Gehoord panels.

Arm

Geweldsvormen

De gemeente Groningen wil graag weten in hoeverre inwoners kennis hebben over de verschillende vormen van huiselijk geweld. Herkennen inwoners bijvoorbeeld de signalen en risico’s? Weten ze waar ze terecht kunnen bij (het vermoeden van) huiselijk geweld? Uit ons onderzoek blijkt dat respondenten zichzelf een 6,5 geven voor het herkennen van de verschillende geweldsvormen. Daarnaast weet 35% van de respondenten niet welke professionele instanties hulp kunnen bieden wanneer er sprake is van huiselijk geweld.

Link naar resultaat
Afbeelding

​Sport050 merkbekendheid 2024

Sport050 is het sportloket van de gemeente Groningen en voert het sportbeleid uit van de gemeente. Sport050 ontwikkelt activiteiten en programma’s die een gezonde leefstijl van de inwoners stimuleren. Maar hoe bekend is Sport050 eigenlijk onder de inwoners van de gemeente Groningen? Uit ons onderzoek blijkt dat 61% van de leden uit het Inwonerspanel bekend is met Sport050. Een derde van de leden kent Sport050 van het schaatsen of zwemmen. Lees voor meer resultaten het onderstaande rapport.

Link naar resultaat
Afbeelding

Routekaart CO2-neutraal

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. Meer dan driekwart van de respondenten vanuit het inwonerspanel geeft aan dit een goed streven te vinden. Voornamelijk het beschermen van het milieu en het tegengaan van klimaatverandering worden als belangrijke redenen gezien om te verduurzamen. Daarnaast heeft meer dan de helft van de respondenten in de afgelopen drie jaar zelf al energiebesparende maatregelen getroffen.

Link naar resultaat
A-brug

Burgerpeiling 2023

De Burgerpeiling is een landelijk onderzoek dat is ontwikkeld door KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten). In 2023 is het onderzoek uitgevoerd met een online enquête onder de leden van het Inwonerspanel Groningen Gehoord. De vragen gingen onder andere in op de relatie tussen inwoner en gemeente en de dienstverlening van de gemeente Groningen. De respondenten deelden een 6,8 uit voor de algemene dienstverlening van de gemeente. De dienstverlening via de digitale faciliteiten van de gemeente wordt met een 7 gewaardeerd.

Link naar resultaat
Afbeelding

Burgerschouwpanel: resultaten BORG-rapportage 2023

“We zijn erin geslaagd om in 2023 de onderhoudskwaliteit van stad en dorpen op peil te houden.” Dat is de conclusie van Stadsbeheer op basis van de resultaten van het burgerschouwpanel en externe schouwer Ifocus. Met een score van 94% volgens het burgerschouwpanel en 91% volgens de externe meting wordt voldaan aan de afgesproken kwaliteitsambitie van 90% voor de gemeente als geheel. Lees alle resultaten in het volledige rapport ‘Resultaten BORG-rapportage 2023’ van Stadsbeheer.

Lees het rapport
Fietspad

Mobiliteitshubs

De gemeente Groningen zet zich in om het aanbod van hubs (mobiliteitsknooppunten) uit te breiden op wijk- en buurtniveau met de uitrol van wijk- en buurthubs. Op deze hubs kan men eenvoudig overstappen van het ene op het andere vervoersmiddel. Dit levert tevens ruimte op op straat. Om wijkhubs zo goed mogelijk in te richten, is het belangrijk om de wensen en behoeften van inwoners goed in beeld krijgen. Om die reden is het inwonerspanel Groningen Gehoord bevraagd.

Lees het rapport
Oosterstraat.

Beheer openbare ruimte

De gemeente Groningen beheert al jaren grote delen van de openbare ruimte. Doordat de omgeving in de tussentijd sterk is veranderd, gaat de directie Stadsbeheer aan de slag met het vernieuwen van het beheer van de openbare ruimte. Uit een enquête onder de leden van het inwonerspanel en onder inwoners op straat, blijkt dat respondenten het belangrijk vinden dat de gemeente prioriteit geeft aan het opruimen van zwerfafval, het legen van afvalbakken en het vlak maken van stoepen. Daarnaast zijn inwoners zelf ook actief, 81% van de respondenten geeft aan zelf wel eens zwerfafval op te ruimen of de stoep voor huis te vegen.

Lees het rapport
Afbeelding

Fietsen 2023

Voor de achtste keer vond het jaarlijkse fietsonderzoek onder het inwonerspanel plaats. Respondenten geven gemiddeld een 7,1 voor de tevredenheid over fietsen in de gemeente Groningen. Ruim 90% vindt de fiets het belangrijkste vervoermiddel in de gemeente Groningen. Drie kwart voelt zich op de fiets veilig in het verkeer. Vier op de tien respondenten vinden de fietspaden in Groningen niet breed genoeg voor een veilig gevoel. De fietsenstalling bij station Europapark wordt het best beoordeeld, met een overall score van 8,2.

Lees het rapport
Afbeelding

Woonvormen mantelzorg

Er bestaan verschillende woonvormen die mantelzorg kunnen ondersteunen. We vroegen de panelleden of zij bekend zijn met drie van deze vormen. Bijna 60% is bekend met één of meer van de vormen. Het meest bekend zijn de kangoeroewoning en de mantelzorgwoning.

Lees het rapport
Sfeerbeeld

Jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling was op de Grote Markt een gemeenschappelijk aftelmoment. Ongeveer de helft van de ruim 5.000 respondenten gaf aan hier van op de hoogte te zijn. Slechts een klein deel was daadwerkelijk bij het aftelmoment, maar deze groep was wel zeer tevreden over de lichtshow.

Lees het rapport