VEELGESTELDE VRAGEN


ANTWOORDEN


Wat voor enquêtes kan ik verwachten?

Meestal werken we in opdracht van beleidsmedewerkers of programmamanagers van de gemeente Groningen. Zij hebben vaak vragen over allerlei (actuele) sociale en maatschappelijke onderwerpen. Hierover peilen ze graag de mening van het Inwonerspanel. Voorbeelden van onderwerpen zijn sport, fietsen, windenergie, cultuur en veiligheid.

Ben ik verplicht om iedere enquête mee te doen?

Elke keer als u een uitnodiging voor een enquête ontvangt, kunt u ervoor kiezen een keer niet mee te doen. Mogelijk ontvangt u een herinnering om mee te doen met het onderzoek. Zowel de uitnodiging als de herinnering kunt u negeren.

Hoe lang duurt het invullen ongeveer?

We proberen de vragenlijst zo kort mogelijk te houden. Meestal zal het invullen tussen de 5 en 10 minuten in beslag nemen.

Wat doen jullie met de uitkomsten?

Meestal werken we in opdracht van beleidsmedewerkers of programmamanagers van de gemeente Groningen. Zij hebben vaak vragen over allerlei (actuele) sociale en maatschappelijke onderwerpen. De resultaten uit panelonderzoeken worden gebruikt om antwoord te geven op deze vragen. Hiermee kan bestaand beleid worden verbeterd of nieuw beleid worden gemaakt.
U kunt alle rapportages van onze onderzoeken vinden op www.oisgroningen.nl. Om de rapportages te vinden, kunt u in de zoekbalk op de homepage ‘inwonerspanel’ of ‘stadspanel’ typen.

Wie hebben inzage in mijn antwoorden?

Alle onderzoeken worden uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Groningen. Doorgaans is er aan een onderzoek een enkele onderzoeker verbonden die de antwoorden bekijkt. Overigens worden uw antwoorden geanonimiseerd opgeslagen. Dit betekent dat niet te herleiden is welk panellid de vragenlijst heeft ingevuld. In de verslaglegging komen daarnaast geen uitingen voor die zijn te herleiden tot individuele inwoners. We rapporteren enkel over groepen inwoners (zoals bewoners van een bepaalde buurt).

Mijn e-mailadres klopt niet meer of ik ben verhuisd. Wat moet ik doen?

Al uw gegevens kunt u terugvinden in uw persoonlijke omgeving. Wanneer u inlogt, kunt u onder het kopje 'Instellingen' uw gegevens aanpassen. Als het niet lukt, stuur ons dan een e-mail: panelteam@groningen.nl.

Ik wil me uitschrijven uit een panel. Wat moet ik doen?

Al uw inschrijvingen kunt u terugvinden in uw persoonlijke omgeving. Wanneer u inlogt, kunt u onder het kopje 'Instellingen' uw inschrijvingen beheren. Per panel kunt u de sliders aan of uit zetten. Als u zich helemaal wilt uitschrijven, klik dan op 'afmelden Inwonerspanel'. Uw gegevens worden dan verwijderd.

Is deelname aan enquêtes anoniem? Hoe zit het met mijn privacy?

Alle onderzoeken worden uitgevoerd door de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Groningen (OIS). OIS Groningen moet zich houden aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bovendien onderschrijven we de Integriteitscode voor Statistisch- en Data-analytics Onderzoek. Deze code bevat richtlijnen voor het integer omgaan met data, het vergroten van privacybewustzijn en over transparant handelen en communiceren over onderzoek en gebruik van (gevoelige) gegevens. De integriteitscode bepaalt onder meer dat gegevens worden geanonimiseerd en dat in de verslaglegging geen uitingen voorkomen die zijn te herleiden tot individuele inwoners. Ten slotte zijn de medewerkers van OIS Groningen verplicht tot geheimhouding op grond van de Ambtenarenwet en het Ambtenarenreglement van de gemeente Groningen.

Wat gebeurt er met mijn antwoorden als ik klaar ben met de vragenlijst?

Als u de vragenlijst heeft afgerond, komen uw gegevens terecht in een beveiligde omgeving. Zodra het onderzoek gesloten is, worden alle gegevens geëxporteerd naar de beveiligde omgeving van de gemeente Groningen en geanonimiseerd opgeslagen. Dit betekent dat niet te herleiden is welk panellid de vragenlijst heeft ingevuld. In de verslaglegging komen daarnaast geen uitingen voor die zijn te herleiden tot individuele inwoners. We rapporteren enkel over groepen inwoners (zoals bewoners van een bepaalde buurt).

Houden jullie gegevens bij over mij?

Bij aanmelding vragen we panelleden om e-mailadres en wachtwoord op te geven. Met het e-mailadres kunnen we u uitnodigen voor enquêtes en houden we bij of panelleden ‘actief’ zijn. Panelleden die gedurende langere tijd geen vragenlijsten hebben ingevuld, vragen we elk jaar of ze nog lid willen blijven.
We vragen naar uw ook een aantal kenmerken in te vullen. Dit is niet verplicht. Door het invullen van uw geboortejaar en postcode, zorgen we er voor dat we niet in elke enquête dezelde vragen hoeven te stellen. Ook kunnen wij hierdoor specifieke groepen panelleden uitnodigen, bijvoorbeeld jongeren tot 24 jaar of bewoners van een specifieke buurt of bepaald dorp. Dat zorgt er voor dat we u zo veel mogelijke relevante vragenlijsten kunnen sturen. Bovendien kunnen we er met deze gegevens voor zorgen dat het panel een goede afspiegeling is van de inwoners van de gemeente Groningen en hierdoor de resultaten zo betrouwbaar mogelijk maken.

De vragenlijst werkt niet. Wat moet ik doen?

De vragenlijst werkt in elk moderne browser, dus niet in Internet Explorer. Mocht u toch tegen problemen aanlopen, probeer de vragenlijst dan eens in een andere browser of op een ander apparaat te openen. Als u in de uitnodigingsemail op ‘start’ klikt, dan start de vragenlijst waar u bent gebleven.

home